Check dit als je hond bang is voor geluiden!

angst

Als je hond bang is voor geluiden, is het belangrijk om dit artikel te lezen. Zéker als je hond niet reageerde op geluiden toen hij wat jonger was, maar als dat in de loop der tijd ontwikkeld is. Je loopt namelijk het risico dat je een belangrijk stukje van de puzzel mist, waar helaas niet iedereen even goed van op de hoogte is. 

Het kán namelijk zijn dat als jouw hond bang is voor geluiden, dat die angst niet zijn enige probleem is. Er lijkt ook een groter risico te zijn dat je hond pijn heeft aan zijn botten, spieren en/of pezen. Misschien zelfs zonder dat je het eerder in de gaten had. Natuurlijk is het belangrijk om je hond te behandelen als hij pijn heeft. Daarnaast kan het het aanpakken van zijn angst voor geluiden makkelijker maken.

Nu niet gelijk - als je een hond hebt die bang is voor harde geluiden - in paniek raken en naar de dierenarts rennen! Het is zeker niet zo dat elke hond die bang is voor geluiden, pijn heeft in zijn lijf. Gelukkig niet! Maar als je hond bang is voor geluiden én hij voldoet aan een aantal andere kenmerken, dan is het goed om in elk geval uit te sluiten dat je hond pijn heeft. Óók als je in zijn beweging niet gelijk dingen opmerkt. Gedrag kan een allereerste symptoom zijn van fysiek ongemak....

In 2018* werd een onderzoek gepubliceerd, dat de relatie onderzocht tussen angst voor geluiden/geluidsgevoeligheid en pijn aan het bewegingsapparaat. Er zijn twintig honden onderzocht die allemaal geluidsgevoelig waren en dus reageerden op diverse soorten. Tien van hen waren 'alleen maar' bang en hadden geen fysieke problemen. De andere tien waren gediagnosticeerd met problemen aan botten en/of spieren, variërend van problemen met de heupen, spondylose en andere problematiek. 

De honden die bang waren voor geluiden én problemen hadden met hun bewegingsapparaat, verschilden op een aantal punten duidelijk van de honden zonder pijn.
1. Bij de honden mét pijn, waren de problemen met geluiden op een latere leeftijd begonnen. Gemiddeld op een leeftijd van 6,5 jaar oud. Om te vergelijken; de angst was bij honden zonder pijn gemiddeld begonnen op een leeftijd van bijna 3 jaar.

2. Honden mét pijn reageerden niet alleen maar op het geluid, maar vertoonden ook angst op de plekken waar ze een keer geschrokken waren (ook als dat geluid er niet was). Ze hebben gegeneraliseerd, het plaatje was een groot onderdeel geworden van het probleem (http://www.moniquebladder.nl/blog/context)

3. Honden mét pijn waren vaker terughoudend ten opzichte van onbekende honden of zetten agressie in.

4. Een aantal van de honden mét pijn was in het verleden behandeld met gedragsmedicatie om de angst voor geluiden te verminderen. Die medicatie had onvoldoende resultaat gehad.

De vraag is natuurlijk; waar komen deze verschillen vandaan?
Eén van de auteurs van het onderzoek, professor Mills, heeft aangegeven dat hij vermoedt dat het veroorzaakt wordt door de lichamelijke reactie als je schrikt. De kans is groot dat je in die schrikreactie je spieren aanspant. Als je al pijn hebt in je lichaam, doet dat extra pijn. En door middel van klassieke conditionering wordt het geluid de voorspeller van pijn.. Zelfs als er (nog geen) extra pijn is. 

Zoals gezegd: als je hond bang is voor geluiden, niet gelijk zorgen maken over het bewegingsapparaat van je hond! Maar het is wel verstandig goed op te letten én als je een aantal kenmerken herkent bij jouw hond, dat je dan overlegt met je dierenarts (en gedragstherapeut). 

Overigens zijn alle honden in dit onderzoek behandeld, met een overwegend goed resultaat. Voor alle honden werd een trainingsplan gemaakt, samen met andere management en ondersteunende maatregelen. De honden met pijn kregen daarnaast pijnstilling.

Samengevat: 
Als je hond bang is voor geluiden, is het belangrijk om te analyseren of pijn aan het bewegingsapparaat een rol zou kúnnen spelen. Met name het moment van het ontstaan (op wat oudere leeftijd), de mate van generalisatie, het contact met onbekende honden en de verminderde werking van gedragsmedicatie zijn indicaties die het extra belangrijk maken om een check te laten doen bij de dierenarts. 

Noise Sensitivities in Dogs: An Exploration of Signs in Dogs with and without Musculoskeletal Pain Using Qualitative Content Analysis. Lopes Fagundes et. al. (2018)