Wat leert je hond eigenlijk van en over uitvallen?

agressie uitvallen

Als je hond op straat naar andere honden of mensen blaft, gromt of aan de lijn trekt als hij ze ziet, hoop je  hoogstwaarschijnlijk dat het zo weinig mogelijk voorkomt. Omdat je je schaamt voor het gedrag van je hond, omdat je bang bent dat er ongelukken gebeuren of omdat je je realiseert dat het voor je hond ook geen pretje is om dit te doen. Dat zijn allemaal goede redenen om te hopen op zo weinig mogelijk uitvalgedrag van je hond. Maar ík hoop op twee dingen. Als eerste dat je niet alleen maar 'hoopt' op een goede afloop maar dat je daar ook zelf actief iets voor doet (daarover later meer). En als tweede dat je je ook realiseert dat een uitval er ook toe kan leiden dat het lastiger is om het uiteindelijk te verminderen. 

Een uitvallende hond doet dat in de regel omdat hij zich niet prettig voelt. De meeste honden voelen zich bedreigd of maken zich zorgen over hoe de interactie met de andere hond of met de persoon die ze op straat tegenkomen, gaat verlopen. Die zorgen kunnen op allerlei manieren zijn ontstaan, maar het komt geregeld voor dat een eerdere ervaring hieraan bijgedragen heeft. Niet altijd overigens; er zijn ook honden die om allerlei andere redenen uitvallen, maar een vervelende ontmoeting met een andere hond of met een ander persoon komt heel vaak voor. 

Zo'n ontmoeting kan een daadwerkelijk incident geweest zijn. Als in dat je hond daadwerkelijk is aangevallen of heeft gevochten met een andere hond. Of dat hij erg geschrokken is van iemand op straat. Dan weet jij als eigenaar waarschijnlijk ook nog wel dat het gebeurd is en misschien zelfs wanneer. Maar het kan ook heel goed zijn dat een ogenschijnlijk onschuldige ontmoeting toch op jouw hond wel indruk gemaakt heeft. Dat is bijvoorbeeld nog wel eens het geval bij pups die een enigszins ongecontroleerde ervaring hebben met een volwassen hond, die al dan niet bewust lomp en onbenullig is. Misschien valt jouw hond op zo'n moment niet uit, maar zo'n ervaring kan zich wel degelijk opslaan in het geheugen van je hond en een effect hebben op hoe hij zich voelt als hij andere honden tegen komt. 
Dat is dus het eerste dat je hond zou kunnen hebben geleerd over uitvallen. Dat het tegenkomen van een andere hond betekent dat je 'uitgescholden' wordt. Dat de interactie met een andere hond helemaal niet leuk is en reden is om het maar op voorhand alvast op een blaffen te zetten. 

Het kan dus ook zijn dat je hond niet zo'n ervaring gehad heeft, maar wel gemerkt heeft dat blaffen, grommen en aan de lijn trekken bij het zien van een andere hond, ertoe leidt dat hij meer controle krijgt over een situatie komt die hij eigenlijk niet prettig vindt. Of dat het ertoe leidt dat die andere hond daadwerkelijk ook verdwijnt. Dat is lang niet altijd het gevolg van het uitvallen. Maar dat weet jouw hond natuurlijk niet. Hij kan op deze manier heel goed 'oefenen' in het uitvallen. 
Dat geldt overigens niet alleen maar voor het blaffen naar honden en mensen die je hond op straat tegenkomt. Een goed scenario om te oefenen, is bijvoorbeeld ook het blaffen bij het raam of de tuin waar mensen en/of honden voorbij komen. Of naar de postbode. 

In al deze gevallen geldt: oefening baart kunst! Ook voor je hond. En dus is het - nog los van het feit dat je liever geen risico loopt op incidenten - belangrijk dat je in eerste instantie (!) probeert zoveel mogelijk andere honden (of situaties die je hond lastig vindt) te vermijden. En nee... daar leert je hond niet datgene van wat je waarschijnlijk graag wilt dat hij leert. Namelijk dat hij geen gevaar loopt als hij een andere hond ziet en dat hij dus ook niet uit hoéft te vallen. Het zou een feest zijn als het zo makkelijk was...
Maar je voorkomt met het vermijden wél dat je hond nog vaker 'oefent' en ervaart wat het effect kan zijn van zijn gedrag. 

Wil je meer en ook daadwerkelijk aan de slag? Wat ik je ab-so-luut aanraad (omdat alleen vermijden niet de oplossing is...) Meld je dan aan voor de gratis 4-daagse mini-training Leer je hond snuffelen op cue (om een uitval te voorkomen) van 26 t/tm 29 november 2022. Klik hier om je vrijblijvend aan te melden.
(als je lid bent van de Kijk eens naar je hond Club, kun je 2 weken langer al het materiaal bekijken!)

Dit artikel is geschreven door Monique Bladder, honden-gedragstherapeut. Overname van dit artikel is alleen toegestaan na toestemming per mail. Delen van dit artikel door het delen van de link, wordt op prijs gesteld.