"Hij moet op mij vertrouwen dat het veilig is ..."

agressie angst overig uitvallen visite

Vertrouwen tussen je hond en jou is belangrijk. De band en het vertrouwen zorgt ervoor dat jullie op een prettige manier kunnen samen leven, dat training makkelijker gaat en dat het simpelweg fijn is samen. Als er wederzijds vertrouwen is, leidt dat meestal tot een wederzijds veiligheidsgevoel of in elk geval een bijdrage daar aan (ik voel me persoonlijk veiliger met honden om me heen dan zonder ;) ) 
In mijn beleving is vertrouwen niet iets dat je kunt afdwingen. Of iets dat moet. En toch wordt het nog vaak op zo'n manier gebruikt. Ik hoor (en lees) eigenaren geregeld over hun hond zeggen: "hij moet er op vertrouwen dat ik hem veilig hou" of varianten hier op. In mijn ogen maak je daarmee een belofte naar je hond toe die je niet kunt waarmaken. En legt het een onterechte druk op jou als eigenaar. 

"Hij moet op mij vertrouwen dat het veilig is" wordt in diverse situaties gebruikt. Bijvoorbeeld als een hond bang is op straat, om ergens langs te lopen of als hij een geluid hoort. Meestal is dat dan iets waarvan wij vinden dat het niet iets is om bang voor te zijn. Of als een hond blaft naar onbekende personen in huis. "Als ik zeg dat het 'goed' is, moet hij daar maar op vertrouwen". Ook als een hond op straat uitvalt naar anderen honden of naar andere mensen, wordt er vaak gezegd: "hij kan er toch op vertrouwen dat ik hem veilig hou?". 

Aan de ene kant snap ik de gedachtengang. Aan de andere kant vind ik het - als ik eerlijk ben - een schromelijke overschatting van hoe belangrijk wij zijn in het leven van onze hond. Je kunt er niet omheen; we zíjn heel belangrijk in het leven van onze hond. Maar dat maakt niet dat het geen individuen zijn zonder eigen emotionele belevingswereld. Het feit dat wíj́ iets niet spannend vindt of zorgwekkend, betekent niet automatisch dat een hond zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Je hond heeft zijn eigen beleving, ervaringen en emoties. Hij heeft jou niet nodig om voor hem te bepalen hoe hij zich voelt. Of om te bepalen of zijn angsten en zorgen reëel zijn. Jij kunt dat niet voor hem bepalen, zoals je dat ook niet kunt bepalen voor andere levende wezens om je heen. 
Onder de mensen om mij heen, zijn er verschillenden die bang zijn voor dingen die ik raar vind. Voor vogels, voor wespen, voor spinnen, voor muizen... Ik vind het allemaal onzin. Maar omdat ik het onzin vind, is hun angst toch niet minder? 

En... minstens zo belangrijk: de mensen om mij heen die 'last' hebben van deze angsten (dit klinkt erger dan het is hoor ;) ), zijn niet minder bang omdat ik bij hen ben. Terwijl ik er 100% zeker van ben dat ze zich bij mij veilig voelen. Dat ze me vertrouwen. Dat we samen een goede band hebben. Maar onze band, het vertrouwen dat we in elkaar hebben, staat los van hun eigen emotie. 

Ik ben een horror-fan, maar durf niet in horror-doolhoven in pretparken :D Als Alex (mijn partner) mee zou gaan, zou dat helemaal niets veranderen. Mijn vertrouwen en band met Alex is perfect. Ik voel me altijd veilig bij hem. Maar dat verandert niets aan het feit dat je me met geen stok een horror-doolhof in krijgt. Want daar voel ik me onveilig over wat er gaat gebeuren. Los van het vertrouwen dat ik in Alex heb. 

Zo geldt dat ook voor je hond. De band met je hond kan 1000% goed zijn en nog kan je hond bang zijn voor voorwerpen, geluiden, andere honden, andere mensen. Laat je ook niet wijsmaken dat er onvoldoende vertrouwen tussen jullie is, dat de band onvoldoende is, als je hond probleemgedrag vertoont! Vanzelfsprekend is een goede band en vertrouwen belangrijk. Maar het is geen garantie voor het uitblijven van probleemgedrag. 

Het is dus niet reëel om van je hond te verwachten dat hij als een mak schaap achter je aan loopt in situaties die hij spannend vindt, omdat hij wel op jou vertrouwt. Ik zou mijn hond nooit een belofte doen, die ik niet kan houden. Ik kan hem NIET garanderen dat ik hem altijd, zijn hele leven lang, veilig hou. Ik doe mijn uiterste best om hem veilig te houden en zo voor hem te zorgen dat hem nooit iets vervelends gebeurt. Maar garanderen kan ik het niet. Want life's a bitch. Soms ook voor honden. Hoe goed je je best ook doet. 

Dit artikel is geschreven door Monique Bladder, hondengedrag-specialist. Overname is niet toegestaan zonder toestemming. Delen van deze link via social media wordt op prijs gesteld.