Niet de baas, maar de bal (of het bot, of de mand, of het snoepje)....

overig

Tot enkele jaren geleden, was "dominantie" dé verklaring voor heel veel ongewenst hondengedrag. Agressie? Je hond is dominant. Trekken aan de lijn? Je hond is dominant. Op de bank gaan liggen? Je hond is dominant. Dat dat niet zo is (en waarom niet), kun je onder meer lezen in dit artikel. Het gaat je hond er helemaal niet om dat hij de baas wil zijn. Dat is niet wat zijn gedrag bepaalt. Maar wat dan wel? 

Je hond is niet de hele dag bezig met het idee dat hij de leider van de roedel wil zijn. Dat is niet de drijfveer van zijn gedrag. 
Maar wat dan wel? 
Wat zorgt er dan wel voor dat hij zich in bepaalde situaties en bepaalde momenten op een bepaalde manier gedraagt? 

Een heel eenvoudig antwoord is er niet. Het gedrag van je hond is namelijk van diverse dingen afhankelijk. In grote lijnen spelen in elk geval de volgende factoren een rol: 
* emoties
* leerervaringen
* de relatie met degene ten opzichte van wie je hond iets doet
* zogenoemde resources

In dit artikel gaat het specifiek over de resources. 
Het is de Engelse term voor 'rijkdommen', dingen die belangrijk zijn voor een hond. En die zo belangrijk kúnnen zijn, dat het voor een hond aanleiding is om bijvoorbeeld agressie in te zetten of ander ongewenst gedrag te laten zien. 

Zo'n resource kan van alles zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 
- eten
- een bepaalde ligplek 
- speeltjes
- een seksuele partner
- aandacht van de eigenaar

Het kunnen ook minder voor de hand liggende voorwerpen of zaken zijn, zoals een blaadje, een zakdoekje of iets dat van de straat geplukt wordt. Het zijn in elk geval vaak voorwerpen of andere mensen/honden die voor de hond - om welke reden dan ook - heel belangrijk zijn. 
Zo belangrijk dat de emoties daarover bij de hond heftig op kunnen lopen. 
En als gevolg daarvan kunnen leiden tot gedrag wat we misschien liever niet zien. 

Een voorbeeld:
Je hond ligt op de bank op jouw plek. Je loopt naar hem toe en zegt tegen hem dat hij van de bank af moet. Hij begint op dat moment tegen je te grommen. 
Er zullen mensen zijn die zeggen dat je hond dan dominant is. 
Maar wat er aan de hand is, is dat het plekje op de bank voor je hond belangrijk is en hij er niet van af wil. Hij wil het niet kwijt. Om dat aan jou te laten merken, begint hij te grommen met als doel dat je weg gaat. 

Ongewenst? 
Zeker en absoluut! Want je wilt natuurlijk niet dat je hond tegen je gromt. Als eerste omdat dat een veiligheidsrisico is. Als tweede omdat het een signaal is dat je hond zich ook niet prettig voelt op dat moment. En als derde omdat het het vertrouwen in je hond doet verminderen. Het is niet bevordelijk voor jullie relatie. Het voelt een beetje als 'ruzie'. 
Het is dus ook goed om erover na te denken wat je eraan kunt doen om ervoor te zorgen dat jullie niet meer in zo'n situatie terecht komen. Door je hond te leren dat het hem iets oplevert als hij van de bank af komt bv en door hem dat te leren. Dat is een oplossing, maar er zijn er meerdere. Als je hond dit gedrag laat zien, schakel dan een professional in die je kan helpen om dit gedrag op een veilige manier te veranderen. 

Maar... 
De hond gromt in deze situatie dus niet omdat hij dominant wil zijn of is. 
Hij gromt omdat de bank voor hem zo belangrijk is, dat hij daarover eventueel het conflict met je over aan wil gaan. 
Het zegt iets over zijn emotie op dat moment en over de resource. In dit geval de bank. 

Individueel

Wat een hond een belangrijke resource vindt, is heel individueel bepaald. Sommige honden gaan helemaal voor de bal, anderen weer voor een bot en weer anderen vinden de ligplek heel belangrijk. Sommige honden vinden meerdere dingen zo belangrijk dat ze er het conflict over aan willen gaan. Anderen hebben wel dingen die ze belangrijk vinden, maar zijn zo conflict-vermijdend dat dat niet leidt tot problemen met anderen binnen de groep. 

Samenvattend

Als je hond ongewenst gedrag laat zien, heeft dat niets te maken met dominantie. Er zijn verschillende factoren en redenen die bepalen waarom een hond doet wat hij doet. Eén van die factoren zijn zogenoemde resources. 

Wil je meer weten over dominantie en wat het wel/niet is? Volg dan de (digitale) lezing over dit onderwerp.