Een onzekere of een bange hond?

angst

Het wordt vaak door elkaar gebruikt, meestal om hetzelfde aan te duiden. Een onzekere hond en een bange hond. Toch zijn het in mijn visie twee verschillende woorden (en dus ook honden volgende deze beschrijving), alhoewel ze vaak wel in elkaars verlengde liggen. 

Tijdens de lezingen en cursussen die ik geef en gesprekken die ik voer met hondeneigenaren, passeren beide termen vaak de revue. Op de één of andere manier vinden de meeste hondeneigenaren het prettiger om hun hond "onzeker" te noemen, in plaats van bang. Terwijl het vaak wel (niet altijd) om een angstige hond gaat, op het moment dat ze bij mij op consult of cursus komen. De hond valt dan meestal in meer of mindere mate uit, veroorzaakt door de emotie angst.

Onzekerheid vs. angst

In mijn visie zijn onzekerheid en angst twee verschillende dingen.
Onzekerheid is voor mij een persoonlijkheidskenmerk.
Angst is een emotie.

Beide zijn dus niet hetzelfde, alhoewel ze vaak beide gebruikt worden om hetzelfde gedrag te beschrijven. Soms is dat correct, want soms is een onzekere hond ook bang voor een specifieke prikkel. Maar het kan ook voorkomen dat een onzekere hond niet bang is voor iets. Of dat een zekere (als het tegenovergestelde van een onzekere) hond bang is voor een prikkel.

Onzekere hond

Een onzekere hond is de beschrijving van een persoonlijkheid.
Het is een hond die op jonge leeftijd een beetje terughoudend is, niet snel dingen durft, wat extra aanmoediging en steun nodig heeft om nieuwe prikkels te benaderen. Het zijn honden die makkelijk opgewonden raken van prikkels, spannende én hele leuke dingen (een stress-emmer die zich vult) en bv. als pup zogenoemde deemoedsplasjes kunnen doen.

Een onzekere hond is dus niet per definitie ook bang.
Hij is wel gevoeliger om bang te worden/zijn, op basis van ervaring (of gebrek aan ervaring) met bepaalde prikkels. Als je onzeker bent, voel je je immers eerder bedreigd door iets dan wanneer je zeker en vol zelfvertrouwen bent.

Bange hond

De term "bange hond" impliceert een beetje dat je daarmee de hond in zijn totaliteit beschrijft. Zoals je dat eigenlijk doet met "onzekere hond". Maar als het "goed" is, is een hond niet altijd en continu bang. De angst is een emotie die hij kan voelen in reactie op een  prikkel (of meerdere prikkels).
In reactie op die emotie, laat hij bepaald gedrag zien. Soms is dat vluchten, soms is dat bevriezen, soms is dat "gek doen" en het gebeurt geregeld dat honden die bang zijn, vechten. Lees daarover ook dit artikel en dit artikel.

Als je hond wel zo vaak bang is, dat je hem niet anders kunt omschrijven dan "een bange hond", dan wordt het hoog tijd dat je in actie komt. Want een hond die af en toe bang is, is niet per definitie een hond waar het welzijn van bedreigd wordt. Een hond die inderdaad omschreven kan worden als "een bange hond", waarbij je dus eigenlijk weinig anders ziet dan angst, MOET geholpen worden!

Van onzeker naar zeker?

Een persoonlijkheidskenmerk veranderen, valt niet mee. Dat geldt voor mensen en dat geldt ook voor honden. Toch zijn er wel dingen die je kunt doen om het zelfvertrouwen van een hond te laten groeien, zodat er minder kans is dat hij angst ontwikkelt. Voorbeelden (ik pretendeer niet compleet te zijn!) zijn:

  • Praktijkspeuren of detectiewerk
  • Hersenwerk
  • Training zonder druk en op basis van belonen van gewenst gedrag
  • Balans en coördinatie
  • Ttouch grondwerk
  • Ondersteuning met complementaire middelen, waarbij Bach Bloesem en homeopathie uitermate geschikt zijn.

Angst voorkomen of verminderen?

Om angst bij je hond te voorkomen (zeker als je een onzekere hond hebt), zijn er om te beginnen twee dingen die je NIET moet doen!

Wat moet je dan wel doen om angst te voorkomen of te verminderen?

Dit artikel is geschreven door Monique Bladder, hondengedrag-specialist. Overname van dit artikel is niet toegestaan zonder toestemming. Delen via Twitter of Facebook wordt op prijs gesteld!